AM 1500

כיורי רחצה מיוצרים מטיטן קוורץ ,חומר אחיד המורכב ממינרלים טבעיים. המוצרים עשויים משכבה אחידה של חומר ללא ציפוי או גלזורה הניתן לחידוש גם לאחר שנים רבות של שימוש

  • עמיד בפני כתמים
  • עמיד בחום
  • עמיד בפני שריטות

כיור כפול מונח ללא אפשרות תליה
כולל שני כיסויים אסתטי

  • גובה גב כיור חיצוני 120 מ”מ
  • ניתן לקבל עד 3 חורים בכול קערה
  • צבע לבן או פרגמון