Noa 06

דופן לאמבטיה – זכוכית מחוסמת 6 עובי מ”מ
מקלחון המורכב מדלת פתיחה החוצה עם צירים ללא ידית
מקלחון בעל מגב תחתון ומגב בלון לאטימה מירבית

מידה:

  • 407090
  • 5080100
  • 60

גובה:

גובה סטנדרטי 140 ס”מ