HS296

כיורי רחצה מיוצרים מטיטן קוורץ ,חומר אחיד מורכב ממינרלים טבעיים. המוצרים עשויים משכבה
אחידה של חומר ללא ציפוי או גלזורה הניתן לחידוש גם לאחר שנים רבות של שימוש

  • עמיד בפני כתמים
  • עמיד בחום
  • עמיד בפני שרטיות

כיורי כולל משטח לניקוז ניסתר ומשטח לכיסוי גב הכיור

  • גובה כיור חיצוני 158 מ”מ
  • כיור ללא חור לברז
  • כיור עגול קטן שקוע
  • צבע לבן או פרגמון