מה שבטוח בטוח! אחריות כיורי מטבח היא לא דבר שמה בכך. לפני שקונים כיור מטבח רצוי לבדוק על מה יש אחריות ועל מה לא. לכמה זמן האחריות תקפה, האם פגמים שנוצרו מתיקון או הרכבה על ידי מתקין שאינו מוסמך מכוסים. האם האחריות תקפה עבור פגמים הנובעים מהשפעת כוח עליון או כתמים כתוצאה משימוש בחומרי ניקוי חזקים.

מהי האחריות לכיורי המטבח דורה סדה Dura Seda Siligranit ?

 1. אחריות כיורי מטבח סיליגרניט (גם לכיור כפול) הינה לתקופה של 5 שנים החל מיום רכישת המוצר (בכפוף להצגת חשבונית מס). על כתמים ושריטות עמוקות תינתן אחריות לכל החיים בכפוף לשימוש וניקוי עפ”י ההוראות להלן (לא כולל בלאי סביר משימוש שוטף).
 2. אחריות זו תקפה לפגמי יצור בלבד.
 3. במקרה של פגם ייצור במוצר, שייקבע על פי שיקול דעתה הבלעדית של החברה ובכפוף לתעודה זו, החברה מתחייבת לתקנו או להחליפו.
 4. האחריות לפי תעודה זו לא תחול בכל אחד מהמקרים הבאים:
  א. פגם הנובע משימוש בלתי רגיל או הרכבה שלא על פי ההוראות.
  ב. פגם שנגרם כתוצאה ממכה, שבר או פגיעה.
  ג. פגם הנובע מתיקון שבוצע על ידי גורם שלא מוסמך לכך ולא קיבל את אישור החברה.
  ד. פגם הנובע מהשפעת כוח עליון או השפעת גורמים חיצוניים לרבות: שריפה, שיטפון וכו’ .
  ה. כתמים אשר נוצרו משימוש לא סביר במוצר כגון: שימוש בחומרי ניקוי חריפים, השארת לכלוך או כלים בכיור סיליגרניט לאורך זמן וכו’ .
  ו. שימוש שאינו ביתי כגון: בתי מלון, מסעדות וכו’ .
 5. האחריות אינה כוללת את הובלת המוצר והרכבתו ואינה חלה על נזק ישיר או עקיף מכל סוג שנגרם כתוצאה מתיקון המוצר או החלפתו.
 6. באחריות מתקין הכיור לבדוק התאמתו למשטח ולהתקנה שטוחה. תלונות על התאמת הכיור להתקנה שטוחה יתקבלו אך ורק לפני ההתקנה.
 7. כיורי סיליגרניט דורה סלה מבית מיטרני מיועדים להדבקה בעזרת דבק סיליקון בלבד. חל איסור מוחלט לבצע התקנה אינטגרלית בעזרת דבק שיש! שימוש בדבק שיש עלול לגרום נזק לכיור אשר לא יכוסה במסגרת האחריות החלה על המוצר. שימו לב! כי לא ניתן להחליף כיור מטבח לאחר התקנתו.
 8. שירותי טכנאי בבית הלקוח יסופקו חינם במהלך שנת האחריות הראשונה. במקרה של הזמנת טכנאי לבית הלקוח, לאחר שנת האחריות הראשונה, תחויב עלות הגעת טכנאי בלבד.
 9. אחריות זו תהיה בתוקף בתנאים הבאים בלבד:
  א. המוצר נרכש אצל סוכן מורשה של החברה.
  ב. תעודה זו תקפה לאחר חתימתה ע”י סוכן מורשה, אצלו נרכש המוצר.
  ג. בתעודה יצוין תאריך הרכישה וכמו כן תצורף לה חשבונית מס ומספר סידורי של הכיור.
 10. אחריות זו אינה ניתנת להעברה.
 11. אחריות זו אינה מקנה זכויות או דרישות אשר אינן כלולות באחריות זו.
 12. להוראות הניקוי אנא ראו לשונית “הוראות ניקוי”.

מהי האחריות לכיורי המטבח נירוסטה KBA HOLLAND ?

 1. תקופת האחריות לכיור נירוסטה (גם לכיור כפול) הינה למשך 5 שנים מיום רכישת הכיור כפי שמופיע בתעודת האחריות.
 2. אחריות הינה לתיקון פגמי ייצור בלבד.
 3. במקרה של פגם ייצור ובהתאם לתנאי תעודת האחריות החברה תתקן או תחליף את הכיור לפי שיקול דעתה הבלעדי.
 4. האחריות לא תהיה תקפה בכל אחד מהמקרים הבאים יחד או לחוד:
  א. פגם הנובע משימוש או הרכבה שלא על פי ההוראות.
  ב. פגם הנובע מהשפעת כוח עליון או השפעה של גורמים חיצוניים כגון : שריפה, שיטפון וכו’
  ג. פגם הנובע כתוצאה מתיקון שבוצע על ידי אדם שלא הוסמך לכך על ידי חברת מיטרני.
  ד. הפגם נגרם בזדון או כתוצאה משבר או מכה.
 5. האחריות איננה כוללת את הובלת המוצר והרכבתו ואינה חלה על נזק ישיר או עקיף שנגרם בעקבות תיקון המוצר או החלפתו.
 6. האחריות תהיה תקפה כאשר:
  א. הכיור יובא על ידי חברת מיטרני ונרכש אצל משווק מורשה שלה.
  ב. התעודה תהיה חתומה על ידי המשווק אצלו נרכש הכיור ויצוין בה תאריך הרכישה ותצורף חשבונית מס.
  התקנת הכיור תעשה אך ורק על ידי מתקין מורשה מטעם חברת א. מיטרני,
  מפעל שיש מורשה או אדם המחזיק כשורה בתעודת מתקין מורשה מיטרני.

מהי האחריות לכיורי TITANQUARTZ ?

 1. אחריות כיורי מטבח הנה לתקופה של 5 שנים החל מיום קניית מוצר.
 2. אחריות זו תקפה לפגמי יצור בלבד.
 3. במקרה של פגם ייצור במוצר, שייקבע על פי שיקול דעתה הבלעדית של החברה
  ובכפוף לתעודה האחריות, החברה מתחייבת לתקנו או להחליפו.
 4. האחריות לפי תעודה האחריות לא תחול בכל אחד מהמקרים הבאים:
  א. פגם הנובע משימוש בלתי רגיל או הרכבה שלא על פי ההוראות.
  ב. פגם שנגרם כתוצאה ממכה, שבר או פגיעה.
  ג. פגם הנובע מתיקון שבוצע על ידי גורם שלא מוסמך לכך ולא קיבל את זה
  אישור החברה.
  ד. פגם הנובע מהשפעת כוח עליון או השפעת גורמים חיצוניים לרבות:
  שריפה, שיטפון וכו’
 5. האחריות אינה כוללת את הובלת המוצר והרכבתו ואינה חלה על נזק ישיר או
  עקיף מכל סוג שנגרם כתוצאה מתיקון מוצר או החלפתו.
 6. אחריות זו תהיה בתוקף בתנאים הבאים בלבד:
  א. המוצר נרכש אצל סוכן מורשה של החברה.
  ב. תעודה האחריות תקפה לאחר חתימתה ע”י סוכן מורשה, אצלו נרכש מוצר.
  ג. בתעודה יצוין תאריך הרכישה וכמו כן תצורף לה חשבונית מס ומס’ סידורי של הכיור.
 7. האחריות אינה ניתנת להעברה.
 8. האחריות אינה מקנה זכויות או דרישות אשר אינן כלולות באחריות זו.
 9. להוראות ניקוי, אנא ראו לשונית “הוראות ניקוי”.

מהי האחריות לכיורים FIRECLAY מבית מיטרני ?

 1. האחריות הינה לתקופה של 5 שנים החל מיום רכישת המוצר (בכפוף להצגת חשבונית מס).
 2. האחריות תקפה לפגמי ייצור בלבד.
 3. במקרה של פגם ייצור במוצר, שייקבע על פי שיקול דעתה הבלעדית של החברה ובכפוף לתעודת האחריות, החברה מתחייבת לתקנו או להחליפו.
 4. האחריות לפי התעודה לא תחול בכל אחד מהמקרים הבאים:
  א. פגם הנובע משימוש בלתי רגיל או הרכבה שלא על פי ההוראות.
  ב. פגם שנגרם כתוצאה ממכה, שבר, פגיעה או מכת הלם.
  ג. פגם הנובע מתיקון שבוצע על ידי גורם שלא מוסמך לכך ולא קיבל את אישור החברה.
  ד. פגם הנובע מהשפעת כוח עליון או השפעת גורמים חיצוניים לרבות: שריפה, שיטפון וכו’.
  ה. כתמים אשר נוצרו משימוש לא סביר במוצר כגון: שימוש בחומרי ניקוי חריפים,
  השארת לכלוך או כלים בכיור לאורך זמן וכו’.
  ו. שימוש שאינו ביתי כגון: בתי מלון, מסעדות וכו’.