Shop Mitrani כל המוצרים, כל החידושים מבית מיטרני.

כיור מטבח כפול | כיור כפול למטבח | כיור כפול נירוסטה | כיור כפול | כיור נירוסטה כפול

מציג 16–30 מתוך 41 תוצאות

 • כיור נירוסטה כפול AS-DB780

  כיור נירוסטה כפול AS-DB780

  כיור כפול מסדרת KBA הכיור עשוי מנירוסטה 18/10 בעובי 1.2מ"מ עם פינות פנימיות ברדיוס 10 מ"מ. הכיור כולל ציפוי תרכובת קוורץ במעטפת החיצונית של הכיור לכיור שוליים מוגבהים להוספת משטח זכוכית הנע על השוליים ומשמש כמשטח חיתוך וכמשטח לכיסוי הכיור.

 • כיור נירוסטה כפול BIG3333

  כיור נירוסטה כפול BIG3333

  כיור כפול מסדרת KBA הכיור עשוי מנירוסטה 18/10 בעובי 1.2מ"מ עם פינות פנימיות ברדיוס 10 מ"מ. הכיור כולל ציפוי תרכובת קוורץ במעטפת החיצונית של הכיור.

 • כיור נירוסטה כפול BIG3750

  כיור נירוסטה כפול BIG3750

  כיור בודד 1.75 עם כיור קטן מסדרת KBA הכיור עשוי מנירוסטה 18/10 בעובי 1.2מ"מ עם פינות פנימיות ברדיוס 10 מ"מ. הכיור כולל ציפוי תרכובת קוורץבמעטפת החיצונית של הכיור. יש לציין בעת ההזמנה כיור גדול בצד ימין או שמאל.

 • כיור נירוסטה כפול BIG4040

  כיור נירוסטה כפול BIG4040

  כיור כפול מסדרת KBA הכיור עשוי מנירוסטה 18/10 בעובי 1.2מ"מ עם פינות פנימיות ברדיוס 10 מ"מ. הכיור כולל ציפוי תרכובת קוורץ במעטפת החיצונית של הכיור.

 • כיור נירוסטה כפול CNX660

  כיור נירוסטה כפול CNX660

  כיור בודד 1.5 עם כיור שרות בצד ימין בלבד מסדרת FRANKE הכיור עשוי מנירוסטה 18/10

 • כיור נירוסטה כפול ESTO3737

  כיור נירוסטה כפול ESTO3737

  כיור כפול מסדרת KBA הכיור עשוי מנירוסטה 18/10 בעובי 1.2מ"מ. הכיור כולל ציפוי תרכובת קוורץ במעטפת החיצונית של הכיור.

 • כיור נירוסטה כפול ESTO4033

  כיור נירוסטה כפול ESTO4033

  כיור בודד 1.75 עם כיור קטן בצד ימין בלבד מסדרת KBA הכיור עשוי מנירוסטה 18/10 בעובי 1.2מ"מ. הכיור כולל ציפוי תרכובת קוורץ במעטפת החיצונית של הכיור.

 • כיור נירוסטה כפול ESTO4526

  כיור נירוסטה כפול ESTO4526

  כיור בודד 1.75 עם כיור קטן בצד ימין בלבד מסדרת KBA הכיור עשוי מנירוסטה 18/10 בעובי 1.2מ"מ. הכיור כולל ציפוי תרכובת קוורץ במעטפת החיצונית של הכיור.

 • כיור נירוסטה כפול LIN875

  כיור נירוסטה כפול LIN875

  כיור בודד 1.75 עם כיור קטן מסדרת KBA הכיור עשוי מנירוסטה 18/10 בעובי 1.2מ"מ. הכיור כולל ציפוי תרכובת קוורץ במעטפת החיצונית של הכיור. יש לציין בעת ההזמנה כיור גדול בצד ימין או שמאל.

 • כיור נירוסטה כפול PCX260

  כיור נירוסטה כפול PCX260

  כיור בודד 1.5 עם כיור שרות בצד ימין בלבד מסדרת FRANKE הכיור עשוי מנירוסטה 18/10

 • כיור נירוסטה כפול SWH3434

  כיור נירוסטה כפול SWH3434

  כיור כפול מסדרת KBA הכיור עשוי מנירוסטה 18/10 בעובי 1.2מ"מ, שוליים מינימליים בעובי 4 מ"מ עם פינות פנימיות ברדיוס 10 מ"מ. הכיור כולל ציפוי תרכובת קוורץ במעטפת החיצונית של הכיור.

 • כיור נירוסטה כפול ZOX120

  כיור נירוסטה כפול ZOX120

  כיור בודד 1.75 עם כיור קטן בצד ימין בלבד מסדרת FRANKE הכיור עשוי מנירוסטה 18/10

 • כיור נירוסטה כפול עם משטח ARX654

  כיור נירוסטה כפול עם משטח ARX654

  כיור בודד 1.5 עם כיור שרות ומשטח מסדרת FRANKE הכיור עשוי מנירוסטה 18/10 יש לציין בעת ההזמנה משטח בצד ימין או שמאל.

 • כיור נירוסטה כפול עם משטח AS-OB800

  כיור נירוסטה כפול עם משטח AS-OB800

  כיור בודד 1.5 עם כיור שרות בצד ימין בלבד מסדרת KBA הכיור עשוי מנירוסטה 18/10 בעובי 1.2מ"מ עם פינות פנימיות ברדיוס 10 מ"מ. הכיור כולל ציפוי תרכובת קוורץבמעטפת החיצונית של הכיור. לכיור שוליים מוגבהים להוספת משטח זכוכית הנע על השוליים ומשמש כמשטח חיתוך וכמשטח לכיסוי הכיור.

 • כיור נירוסטה כפול צורתי LIN811

  כיור נירוסטה כפול צורתי LIN811

  כיור כפול צורתי מסדרת KBA הכיור עשוי מנירוסטה 18/10 בעובי 1.2מ"מ. הכיור כולל ציפוי תרכובת קוורץ במעטפת החיצונית של הכיור.