• Home
  • Shop Mitrani
  • מראה מרובעת עם עיטורים ותאורה צפה דגם MQS930

מראה מרובעת עם עיטורים ותאורה צפה דגם MQS930

מראה צפה 6 מ”מ קריסטל אנגלי עם תאורת לד שוטפת
כולל צריבה אומנותית על חזית המראה
דוגמת צריבה מס. ED754
ניתן לשנות דוגמה ראה מבחר בעמודים 148-149
ניתן להזמין במידות נוספות
מידה מינימום 60×60 מקסימום 220×100

מידות
60×80
70×80
80×80
90×80
100×80
110×80
120×80

תיאור

מראה מרובעת עם עיטורים צפה עם תאורת לד שוטפת
6 מ”מ קריסטל אנגלי
כולל צריבה אומנותית על חזית המראה
דוגמת צריבה מס. ED754
ניתן לשנות דוגמה ראה מבחר בעמודים 148-149
ניתן להזמין מראה עם תאורה במידות נוספות
מידה מינימום 60×60 מקסימום 220×100

מידות
60×80
70×80
80×80
90×80
100×80
110×80
120×80

מיטרני שמינים עבורכם גם בפייסבוק